Updated at Sun,23rd Apr, 2017 11:16PM IST
Please Select Your Default Edition         ಕರ್ನಾಟಕ ಆವೃತ್ತಿ    |     ಕರಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿ     |     English Edition

ಅನುಮಾನ 

1000 ಕೋಟಿ  ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 
ಬಹುಭಾಷಾ ಚಲನ ಚಿತ್ರ 
ಮಹಾ ಭಾರತ . 
ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆ 
ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್‌ 
ಮಹಾ ಭಾರ 
ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ?
 - ಎಚ್‌. ಡುಂಡಿರಾಜ್‌


More News of your Interest

Trending videos

Back to Top