Monday, December 22, 2014
Last Updated: 4:40:01 PM IST
 • ನಾನೆಲ್ಲಿರುವೆ:
 • ಮುಖಪುಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೌರೀಶಂಕರ್
 • ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿ
 • ಉದಯವಾಣಿ
 • ವೆ ಬ್
 • ಹುಡುಕಿ
image
 • Imageಗೌರೀಶಂಕರ್, ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ

  ಹದಿಮೂರರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಹಾವುಗಳೊಡನೆ ಸರಸವಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಗೌರೀಶಂಕರ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಕೌಶಲವನ್ನು ಸರೀಸೃಪಗಳ ಅಶೋಧತ ಜಗತ್ತಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

  ಗೌರೀಶಂಕರ್ ಪ್ರಕೃತ ಆಗುಂಬೆಯ ಮಳೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ  (ಎಆರ್ಆರ್ಎಸ್) ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ವನ್ಯಮೃಗ ತಪಾಸಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದು  ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

  ಆಗುಂಬೆಯ ದಟ್ಟ ಆಡವಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗೌರೀಶಂಕರ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸಾಹಸಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಬಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳ ಮಿಲನ, ಪ್ರಜನನ, ಸ್ವಜಾತಿಯ ಉರಗಗಳನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುವ ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾಗಿ, ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೌರೀಶಂಕರ್ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಿಗರೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  ಬಿಬಿಸಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಶನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ರೂಪಿಸಿರುವ "ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ', "ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ' ಮೂದಲಾದ ಅನೇಕ ರೋಮಾಂಚಕ ವನ್ಯಮೃಗ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರೀಶಂಕರ್ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

  120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು  ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪಾರುಗೊಳಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಗೌರೀಶಂಕರ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗಿದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಜೀವನ ಕ್ರಮಣಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿವೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಈ ಅಂತಿಮ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯ ನೆಲೆವೀಡನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗೌರೀಶಂಕರ್ ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಉದ್ದಗಲವನ್ನು ತಲುಪುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Aug 28, 2012 | Comments 1 | ShareShare
------------------------------------------------------------------------------------
Snake Wrangling... been there, done that !!!


Today most love to be part of a virtual club called "I've been there and done that" and one of the activities that tops the list is 'snake wrangling'! Thanks to umpteen programs on television channels that have promoted awareness and increased tolerance for reptiles, but have also induced people to blindly try what herp experts after years of training do on screen. Then there are others who rescue snakes ill equipped in terms of knowledge, equipments or protection. Some who have mastered the skill lack basic knowledge about snakes in general, but can be trained to do the job right. There are some who possess theoretical knowledge about snakes and want to study them but need training in handling them. Some are genuinely keen to expand their knowledge about reptiles.  Then there is the "I know it all" group, who are beyond fixable.

Many snake rescuers keep rescued snakes under unhygienic conditions for days. Reasons may vary from showing it to friends and relatives or out of excessive ‘love’ for the snake. Though this is illegal not many are aware or they just ignore.  Majority of them are ill equipped and with increasing numbers each rescuer also seem to have a territory which when crossed could prove a problem, ultimately ignoring the very cause i.e. the welfare of snakes.

As a keen reptile enthusiast I recognize this trend and believe that now is the time to educate and empower people on right and ethical methods of handling snakes or any other reptile. Hence we conceived a three series program called, STORM - Scientific Training On Reptile Management which starts with basics on reptiles, right and ethical rescue methods, captive management, and field techniques to study reptiles.

LEVEL - 1 : Rescue and Relocation of Snakes

Date:  8th & 9th September, 2012 | Venue: Mysore

The first workshop takes place at Mysore in collaboration with 'Snake Shyam', who has rescued over 22,000 snakes in and around Mysore! We work together to share our knowledge about the importance and methods of identifying snakes, measures to be taken before a rescue, using right equipments in the right way, first aid for snake bites, Do’s and Don’ts of snake rescue, information to collect before reaching the rescue location, legal issues with snake rescue, methods of recording data, creating awareness at the rescue site, and identifying relocation sites. The main highlight is the opportunity for participants to accompany us on live rescue calls where all the above topics are shown practically and participants learn by watching us at work.

LEVEL - 2 : Captive Management of Reptiles

Date:  6th & 7th October, 2012 | Venue: Madras Crocodile Bank Trust (MCBT)

The second workshop takes place in Centre for Herpetology, Madras Crocodile Bank Trust (MCBT), a gene pool for crocodiles. It is an ideal place to explore the world of reptiles and understand the big picture of captive management. Participants learn about unique designs of different crocodile pens made to suit habits of each species and assist in their maintenance. They get to help researchers in ongoing research by capturing crocodiles in their pens, measuring, and recording data. Understanding dietary requirements by feeding snakes, crocs, turtles and tortoises is a rare opportunity to get close to these reptiles. A visit to the venom extraction centre managed by the Irula tribe and a walk with these expert snake locators presents a different perspective to learning methods of locating snakes in the wild and appreciates the way the Irula co-operative society has given a reason for snakes and humans to co-habit these arid landscapes.

LEVEL - 3 : Research Methodologies

Date:  9th - 11th Nov  2012 | Venue: Centre for Rainforest Ecology, Agumbe

The third workshop focuses on sharing scientific methods of studying snakes in the wild. This takes place at the Centre for Rainforest Ecology in Agumbe. Part of the Western Ghats and home to the King Cobra, Agumbe offers every reptile enthusiast a platform to explore the world of snakes and other reptiles. With over 225 (i.e. 12%) endemic reptiles one gets an opportunity to appreciate this niche eco system rich in herpetofauna.   Starting with a basic introduction to snakes found in this region participants then learn different sampling techniques, methods of surveys and data collection Photo-taxonomy is another important topic that is ignored by many but has good potential if used right.

At the end of the series each participant will be in a position to identify the snake they are going to rescue and use appropriate methods, will consciously rescue snakes with minimal stress, will be in a position to explain to public about reptile conservation, read and understand herpetological studies underway, may be inspired to pursue further studies themselves and above all become eco-custodians of these misunderstood creatures.

Contact:

Centre for Rainforest Ecology

Email: info@rainforestecology.com

Phone: 9448156804

 • Other Blogs By ಗೌರೀಶಂಕರ್
 • POSTED COMMENTS
 • pic
 • STORM...
  Sep 03, 2012
  Author: advemanu@gmail.com

  MR.GAURISHANKAR you are doing commandable job.we salute you.

 • Blog Archive
Keywords:   
From:
To:
 • POST YOUR COMMENTS
 • Name *
 •  
 • Subject
 • Email ID *
 •  
 • Comment *
 • Comments are moderated and will not be posted if found irrelevant or offensive.
 • Copyright @ 2009 Udayavani.All rights reserved.
 • Designed & Hosted By 4cplus