Sunday, April 20, 2014
Last Updated: 2:26:23 AM IST
 • ನಾನೆಲ್ಲಿರುವೆ:
 • ಮುಖಪುಟ ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗ
 • ಉದಯವಾಣಿ
 • ವೆ ಬ್
 • ಹುಡುಕಿ
ತಾಜಾಸುದ್ದಿಗಳುಹೆಚ್ಚು ಓದಲ್ಪಟ್ಟTop 20
 • ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗ
ವಿಡಿಯೋಆಡಿಯೋಚಿತ್ರ
 • ಮಂಗಳೂರುplay
 • ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿplay
 • ನದಿplay
 • ಗಾಂಧೀplay
 • BLOG
 • picದೋಹಾ ಕತಾರ್‌: ಮರು­ಭೂ­ಮಿಯ ನಡು­ವಣ ಓಯ­ಸಿಸ್‌
  ಭಾರ­ತಕ್ಕೂ ಕತಾ­ರ್‌ಗೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕ­ಟ­ವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೂಡಾ. ಇದು ನಿಕಟ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಾತ್ರ­ವಲ್ಲ; ಇದು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೂಡಾ. ಕತಾ­ರ್‌ನ ಜನ­ಸಂ­ಖ್ಯೆ­ಯಲ್ಲಿ ಭಾರ­ತೀ­ಯರ ಪಾಲು ಸುಮಾರು ಶೇ. 18 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು.
image
 • Copyright @ 2009 Udayavani.All rights reserved.
 • Designed & Hosted By 4cplus