• ಹೊಸ ಕಾಲೇಜು ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ

    ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. ರಜೆಯ ಮಜಾದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗದೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯತ್ತಲೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲು ಇದು ಸಕಾಲ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಸೇರ್ಪಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ