ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಸಮರಸತಾ ಭಾವ ಮೂಡಲಿ : ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್


Team Udayavani, Jan 13, 2022, 8:17 PM IST

ಸವ೯ರಲ್ಲಿ ಸಮರಸತಾ ಭಾವ ಮೂಡಲಿ: ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್

ಕಲಬುರಗಿ: ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ದಲ್ಲಿ ಸಮರಸತಾ ಭಾವ ಮೂಡಿ,ಒಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸರಸಂಘಚಾಲಕ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅವರು ನಗರದ ಖಮಿತಕರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಭೌದ್ದಿಕ ನೀಡಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ,ನಮ್ಮ ಕುಟಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮರಸತಾ ಭಾವದಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ರೂಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮರಸತಾ ಭಾವ ಬಿತ್ತಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಕಾಯ೯ವನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೇಯೋ, ನಾವು ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಕ್ರಿಯಾ ಸಿದ್ದಿ, ಸಧ್ವೆ ಭವತೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಯ೯ನಂತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಎಂದರು. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತನ್ನ ಕಾಯ೯ ಪೃವತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಲ್ಲಿನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಯ೯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ,ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲವೇ,ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಕಾಯ೯ ಮಾಡಬೇಕು.ಒಂದು ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಬಹಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯ೯ ಎಂದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಸಾಧನೆಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೂರವಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಾ೯ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 130 ಕೋಟಿ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 60-70 ಲಕ್ಷಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಸಾಧನಾ ಮಂತ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ,ಸೂರ್ಯ ನಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸೂರ್ಯ ನ ಸತ್ವವೆನೆಂದರೆ, ಸೂರ್ಯ ನೂ ಒಬ್ಬ ಕಮ೯ಕಾರಿ, ಜ್ಞಾನ- ಪ್ರಕಾಶ ಅವನ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಕಾಯ೯ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಗದು, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ,ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸಂಘಟನೆ ಬಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಕಳೆಧ ಮೂರು ವಷ೯ಗಳಿಂದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಒಲವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು,ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಲವು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಮಾಜದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕಾಯ೯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದು,ನಮ್ಮ ಕಾಯ೯ದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು,ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂದರು.

ಸಮರಸತೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ,ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ.ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಹೋಗದ ಹಾಗೇ ಜಾಗೃತಿವಹಿಸುವ ಕಾಯ೯ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಿಂದೂ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಗಮನಹರಿಸಿ,ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ,ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ನಮ್ಮ ಪದ್ದತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ,ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದೇ ತರಹವೇ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದು. ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತಿನೆ ಎಂದರು.

ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್

ಕೆನಡಿಯನ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್’ ಟೆನಿಸ್‌: ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಗೆ ನಿಕ್‌ ಕಿರ್ಗಿಯೋಸ್‌

ಕೆನಡಿಯನ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್’ ಟೆನಿಸ್‌: ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಗೆ ನಿಕ್‌ ಕಿರ್ಗಿಯೋಸ್‌

ಯುಎಇ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೀಗ್‌: ಮೈ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ ಟಿ 20 ತಂಡ ಘೋಷಣೆ

ಯುಎಇ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೀಗ್‌: ಮೈ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ ಟಿ 20 ತಂಡ ಘೋಷಣೆ

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ತನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವೆ: ಇಶಾನ್‌

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ತನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವೆ: ಇಶಾನ್‌

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್‌: ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ: ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್‌: ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ: ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಟೈಲರ್‌ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: 9ನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಎನ್‌ಐಎ

ಟೈಲರ್‌ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: 9ನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಎನ್‌ಐಎ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರ ಆಧಾರ್‌ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಅನುಮತಿ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರ ಆಧಾರ್‌ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಅನುಮತಿ

ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಪಾಕ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉಗ್ರ ಬಂಧನನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಪಾಕ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉಗ್ರ ಬಂಧನ

ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಪಾಕ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉಗ್ರ ಬಂಧನಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್‌: ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ: ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್‌: ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ: ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರ ಆಧಾರ್‌ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಅನುಮತಿ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರ ಆಧಾರ್‌ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಅನುಮತಿ

ವಿವಾಹಿತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

ವಿವಾಹಿತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

ರಾಯರಿಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶೇಷವಸ್ತ್ರ: ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೇವೆೆ

ರಾಯರಿಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶೇಷವಸ್ತ್ರ: ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೇವೆೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 2032 ಮಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ದೃಢ; ಐವರ ಸಾವು

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಂದು 2032 ಮಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ದೃಢ; ಐವರ ಸಾವು

MUST WATCH

udayavani youtube

News bulletin 12-8-2022

udayavani youtube

12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಜಾಗೃತಿ

udayavani youtube

ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

udayavani youtube

ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ:ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

udayavani youtube

ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಯ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಯೋಗ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಕೆನಡಿಯನ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್’ ಟೆನಿಸ್‌: ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಗೆ ನಿಕ್‌ ಕಿರ್ಗಿಯೋಸ್‌

ಕೆನಡಿಯನ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್’ ಟೆನಿಸ್‌: ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಗೆ ನಿಕ್‌ ಕಿರ್ಗಿಯೋಸ್‌

ಯುಎಇ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೀಗ್‌: ಮೈ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ ಟಿ 20 ತಂಡ ಘೋಷಣೆ

ಯುಎಇ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೀಗ್‌: ಮೈ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ ಟಿ 20 ತಂಡ ಘೋಷಣೆ

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ತನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವೆ: ಇಶಾನ್‌

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ತನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವೆ: ಇಶಾನ್‌

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್‌: ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ: ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್‌: ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ: ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಟೈಲರ್‌ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: 9ನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಎನ್‌ಐಎ

ಟೈಲರ್‌ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: 9ನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಎನ್‌ಐಎ

Thanks for visiting Udayavani

You seem to have an Ad Blocker on.
To continue reading, please turn it off or whitelist Udayavani.