Udayavni Special

ನಂಬಿಕೆಯ ಬೀಜದಿಂದ ಬದುಕು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ!


Team Udayavani, May 7, 2021, 6:00 AM IST

ನಂಬಿಕೆಯ ಬೀಜದಿಂದ ಬದುಕು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ!

ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ. ಇವುಗಳ ಪೂರ್ಣತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಯಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಅವು ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯು ನೂರಾರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಆಶಾವಾದದ ಬೆಳ್ಳಿಕಿರಣ ವನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಪಡುವ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಳೆಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ.

ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುಂದರ ಕಥೆಯಿದೆ. ಇದು ದೇವರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತನ ನಡುವಣ ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತೀ ಯೊಂದು ಮಗ್ಗುಲಿಗೂ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಭರವಸೆಯನ್ನು ತಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಊರುಗೋಲಿನಂತಿದೆ ಈ ಕಥೆ.

ಒಮ್ಮೆ ನಾರದರು ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆ ಪೂರೈಸಿ ವೈಕುಂಠದತ್ತ ಮರು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡುತ್ತ ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿರಬೇಕಾ ದರೆ ಒಂದೂರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಳೀ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಾಧುವೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದರು. ಅವರು ನಾರ ದರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು, ನಾರದರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು, ತನಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವಂತೆ ಆ ಸಾಧು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ನಾರದರು ಒಪ್ಪಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಮ್ಮಾರನೂ ನಾರದರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ. ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವನೂ ತನಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ನಾರದರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಾರದರು ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಾರದರು ಸಾಧುಗಳ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. “ಕನಿಷ್ಠ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಜನ್ಮಗಳಾದ  ಬಳಿಕವೇ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ’ ಎಂದ ವಿಷ್ಣು. ಚಮ್ಮಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾರದರು ಕೇಳಿದಾಗ, “ಆತ ಈ ಜನ್ಮವಾದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಬಂತು.

ನಾರದರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿತು. “ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

“ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವೈಕುಂಠ ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ, ವಿಷ್ಣು ಸೂಜಿಯ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಯೊಂದನ್ನು ಹೊಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು ತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನು. ಅವರು ಕೊಡುವ ಉತ್ತರದಿಂದ ನಿನಗೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರದರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ.

ನಾರದರು ಸಾಧುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಬೇಸರಗೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ವಿಷ್ಣು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಾರದರು ಶ್ರೀಹರಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಸಾಧು ನಕ್ಕು, “ಅದೆಲ್ಲಾದರೂ ಆಗುವ ಹೋಗುವ ಮಾತೇ’ ಎಂದರು.

ನಾರದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಚಮ್ಮಾರನ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆತನಿಂದಲೂ ನಾರಾಯಣನೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ನಾರದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತ ಆನಂದದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಿದ. “ಏನಾಯಿತು’ ಎಂಬ ನಾರದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, “ದೇವರ ಲೀಲೆ ಎಂದರೆ ಹೀಗಪ್ಪ! ಅಸಾ ಧ್ಯವನ್ನೂ ಆತ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪುಟ್ಟ ಬೀಜದಿಂದ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಮರ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಸೂಜಿಯ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ತೂರಿಸುವುದೆಷ್ಟರ ಮಾತು!’ ಎಂದು ಚಮ್ಮಾರ ಹೇಳಿದ.

ನಾರದರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ವಾಯಿತು. ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ!

( ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ )

ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್

ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಫೈನಲ್‌ : ಭಾರತದ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಅಂತಿಮ

ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಫೈನಲ್‌ : ಭಾರತದ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಅಂತಿಮ

ಇಸ್ರೋದಿಂದ 3 ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

ಇಸ್ರೋದಿಂದ 3 ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲಣ ಮಾನವನ ಅತಿರೇಕಗಳೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಗಳ ಮೂಲ!

ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲಣ ಮಾನವನ ಅತಿರೇಕಗಳೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಗಳ ಮೂಲ!

ಸೇನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾದ ಗಾಲ್ವಾನ್‌ ಸಂಘರ್ಷ

ಸೇನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾದ ಗಾಲ್ವಾನ್‌ ಸಂಘರ್ಷ

ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ : ಅಂಕ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ

ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ : ಅಂಕ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ

ಮುಶ್ಫಿಕರ್‌, ಕ್ಯಾಥರಿನ್‌ಗೆ ಐಸಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮುಶ್ಫಿಕರ್‌, ಕ್ಯಾಥರಿನ್‌ಗೆ ಐಸಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು

ಕೈಜೋಡಿಸಿ, ನಡುಬಾಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ

ಕೈಜೋಡಿಸಿ, ನಡುಬಾಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಲಿ ಕೃಷ್ಣನಂಥ ವಿನೋದ

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಲಿ ಕೃಷ್ಣನಂಥ ವಿನೋದ

ಹಳತನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ – ಹಾವು ಪೊರೆ ಕಳಚಿದಂತೆ!

ಹಳತನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ – ಹಾವು ಪೊರೆ ಕಳಚಿದಂತೆ!

ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಕರ ಸ್ವತ್ತೇ ವಿನಾ ಸೋಮಾರಿಯದಲ್ಲ

ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಕರ ಸ್ವತ್ತೇ ವಿನಾ ಸೋಮಾರಿಯದಲ್ಲ

ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ!

ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ!

MUST WATCH

udayavani youtube

ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು !

udayavani youtube

ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಕಾದಿದೆ ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌನ್ಸಿ ಪಿಚ್

udayavani youtube

ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ DRAGON FRUIT ಬೆಳೆದ ಕಾರ್ಕಳದ ರೈತನಿಗೆ ಭೇಷ್ ಎಂದ ಮಂಗಳೂರು ಕಮೀಷನರ್

udayavani youtube

ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಮರವೂರು ಸೇತುವೆ: ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ; ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

udayavani youtube

ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ’:ನಟ ಚೇತನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಫೈನಲ್‌ : ಭಾರತದ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಅಂತಿಮ

ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಫೈನಲ್‌ : ಭಾರತದ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಅಂತಿಮ

ಇಸ್ರೋದಿಂದ 3 ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

ಇಸ್ರೋದಿಂದ 3 ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲಣ ಮಾನವನ ಅತಿರೇಕಗಳೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಗಳ ಮೂಲ!

ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲಣ ಮಾನವನ ಅತಿರೇಕಗಳೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಗಳ ಮೂಲ!

ಕೈಜೋಡಿಸಿ, ನಡುಬಾಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ

ಕೈಜೋಡಿಸಿ, ನಡುಬಾಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ

Thanks for visiting Udayavani

You seem to have an Ad Blocker on.
To continue reading, please turn it off or whitelist Udayavani.