Udayavni Special

ಪಂಚೇದ್ರಿಯಗಳ ಆಚೆಗೆ ಅರಿವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು


Team Udayavani, Oct 20, 2020, 6:19 AM IST

ಪಂಚೇದ್ರಿಯಗಳ ಆಚೆಗೆ ಅರಿವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ಗ್ರಹಣೇಂದ್ರಿಯ ಗಳ ಮೂಲಕ. ಅವು ಎಷ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡು ತ್ತವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿತಿ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಇದೆ ಎನ್ನು ತ್ತಾರೆ ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್‌. ಸಾವ ಯವವಾದ ನಮ್ಮ ಪಂಚೇದ್ರಿಯಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸದ್ಗುರು.

ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು, ಅದರ ಆಳವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಪಂಚೇದ್ರಿಯಗಳ ಮಿತಿಯಿಂದಾಚೆಗೆ ಎತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಶೇಷ ಹೊಳಪು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರು ತ್ತೇವೆ, ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಸಚೇತನ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಣೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಚೇ ತನವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದ ರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಿ, ಆಘ್ರಾಣ, ಶ್ರವಣ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರುಚಿ ಗ್ರಹಣ – ಈ ಐದು ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಗ್ರಹಿಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಗ್ರಹಣೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವುದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವು.

ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಿಲುಕಿದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆ ಗಿಂತ ಮೀರಿದ್ದೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕೂಡ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಎನ್ನುವು ದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನ್ನವಿರುವ ಬಟ್ಟಲು ಇದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂಚೇದ್ರಿಯ ಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಅನ್ನ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅದರ ಪರಿಮಳ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಬಿಸಿಯೋ ತಣ್ಣನೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟರಾಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು, ಅರಿವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ, ಆ ಅನ್ನವು ಅನ್ನನಾಳದ ಮೂಲಕ ಜಠರಕ್ಕೆ ಇಳಿದು, ಜೀರ್ಣರಸದಲ್ಲಿ ದಗ್ಧಗೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ದೇಹದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳತ್ತ ಸಾಗು ವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಇಂಧನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆದ್ಯಂತ ವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಈ ಅರಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ರತೀ ದಿನ ನಾವು ಉಣ್ಣುವ ಆಹಾರವು ದೇಹಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಾಧು ವಾದುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ವಿಹಿತ, ಯಾವುದು ವಿಹಿತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆಹಾರದ ಯೋಗ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಸದೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯಾಮಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಿ ನೋಡಿ.

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆಚೆಗಿನದನ್ನು ಗ್ರಹಿ ಸುವ ಈ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಧಾವಂತದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪ ಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಧಾನವನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೊಳಗನ್ನು ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಹೊಸ ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಬಿರಿಯುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.

( ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ)

Ad

ಶ್ರೀ ಅಷ್ಠ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೋತಿಷ್ಯ ಮಂದಿರ,
ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆ ವಿಳಂಬ, ಸತಿ-ಪತಿ ಕಲಹ, ಶತ್ರುಪೀಡೆ, ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಕಲಹ, ವಶೀಕರಣ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಶತಃಸಿದ್ಧ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ೫ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಿ ಹೆಚ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರೂಜಿ, ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೋ- 8884889444

ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್

film

13ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ಅಯೋಜನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಮ್ಮತಿ

kohli

ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ವಿರಾಟ್ ಸಜ್ಜು: ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ !

ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ತುಳುವಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ : ಕಸಾಪ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ

ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಭಾಷೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ : ಕಸಾಪ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ

chirathe

ಹುಣಸೂರು: ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಿರತೆ: ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ತಳ್ಳಾಟದಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ: ಏಳು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಸದಸ್ಯೆ

ತಳ್ಳಾಟದಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ: ಏಳು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಸದಸ್ಯೆ

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಯುರ್‌ಸ್ಪರ್ಶ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪಂಚಕರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಯುರ್‌ಸ್ಪರ್ಶ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪಂಚಕರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ

yogeshwar

ಸಿ.ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಗೆ ಒಲಿದ ಅದೃಷ್ಟ: ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ


ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು

ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಎಂದರೆ ಅರಳುವುದು, ಕೊನರುವುದು, ಜೀವಿಸುವುದು

ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಎಂದರೆ ಅರಳುವುದು, ಕೊನರುವುದು, ಜೀವಿಸುವುದು

ಪಂಚಭೂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಡುವ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ

ಪಂಚಭೂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಡುವ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ

ಸುಖ-ಸಂತೋಷಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆಯೇ ಉದಯಿಸಲಿ

ಸುಖ-ಸಂತೋಷಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆಯೇ ಉದಯಿಸಲಿ

JIVAYAN

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತವಿದೆ; ಸವಿದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ!

ಸಿಪ್ಪೆಯೊಳಗೆ ಅವಿತಿರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅರಿವು, ಕಾಳಜಿ

ಸಿಪ್ಪೆಯೊಳಗೆ ಅವಿತಿರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅರಿವು, ಕಾಳಜಿ

MUST WATCH

udayavani youtube

ರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮಹತ್ವವೇನು?

udayavani youtube

Success story of a couple In Agriculture | Integrated Farming | Udayavani

udayavani youtube

ಮೂರೂವರೆ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಎಕ್ಕಾರು ಉಮೇಶ ರಾಯರು

udayavani youtube

Mangalore: Woman rescues a cat from 30 feet deep well | Ranjini Shetty

udayavani youtube

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ CM and ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ: ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ

film

13ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ಅಯೋಜನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಮ್ಮತಿ

kohli

ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ವಿರಾಟ್ ಸಜ್ಜು: ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ !

ಶಕೀಲಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ಡೇಟ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌

ಶಕೀಲಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ಡೇಟ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌

ರಿಲೀಸ್‌ಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ರಿಲೀಸ್ ‌ಆದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಮತ್ತೂಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದತ್ತ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಂಸ್‌

ಮತ್ತೂಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದತ್ತ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಂಸ್‌

Thanks for visiting Udayavani

You seem to have an Ad Blocker on.
To continue reading, please turn it off or whitelist Udayavani.