Udayavni Special

ಮನಸ್ಸು ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲವ ಕೊಡುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗುವುದು


Team Udayavani, Oct 24, 2020, 6:10 AM IST

ಮನಸ್ಸು ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲವ ಕೊಡುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗುವುದು

ಸಾಂದರ್ಭಿ ಚಿತ್ರ

ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯನ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದವು. ಆ ಬಳಿಕ ಸಾಕಾರ ಗೊಂಡವು. ಯೋಗವು ಸುಸ್ವರೂಪದ ಮನಸ್ಸನ್ನು “ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ’ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಯಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಭಾವನೆಗಳು, ಶಕ್ತಿಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾನಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಡೆದರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿಬಿಡು ತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ಕೈಗೂಡುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು, “ತಮಾಶೆಗಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಗಳನ್ನು ಆಡಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶ ದೇವತೆಗಳು ತಥಾಸ್ತು ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ’. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರದ, ಸುಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸು ಏನೇನನ್ನೋ ಬಯಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು.

ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಥೆಯಿದೆ. ಒಬ್ಟಾತ ಪಥಿಕ ದೂರದಾರಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತಿ ದ್ದಾಗ ದಣಿವಾಯಿತು. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಮರವೂ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಹಸುರಾದ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸೂ ಕಂಡಿತು. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಆತ ಅಡ್ಡಾದ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿತು. ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು. “ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು’ ಅಂದುಕೊಂಡ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧ ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭೋಜನ ಅವನೆದುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. ಉಂಡ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿತು, “ಕುಡಿಯಲೇನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ’ ಅಂದುಕೊಂಡ. ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾನೀಯಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದವು.

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮರ್ಕಟ ಎಂದು ಹೇಳು ವುದೂ ಇದೆ. ಅಂಕೆ ತಪ್ಪಿದ ಮನಸ್ಸು ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಥಿಕನಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳಿರಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸುತ್ತ ಭೂತಗಳು ನೆರೆದವು. ಬೆದರಿ, “ಭೂತಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲ ಬಹುದು’ ಎಂದುಕೊಂಡ. ಅದೂ ನೆರವೇ ರಿತು. ಆ ಪಥಿಕ ಮಲಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ! ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗು ವುದರ ಜತೆಗೆ ಅದರ ಮರ್ಕಟ ಬುದ್ಧಿಯೂ ತೊಲಗಬೇಕು.

ನಾವು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿ ದ್ದೇವೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರೇಕ್‌, ಕ್ಲಚ್‌, ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರೇಟರ್‌ – ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ; ಆದರೆ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್‌ ವೀಲ್‌ ತುಂಡಾಗಿದೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ, ಸುಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಕ್ರಿಯಾ ತ್ಮಕತೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ – ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರಿಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸ ಬೇಕಾದ ಮನಸ್ಸು ಮರ್ಕಟ ನಂತಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಮಾಡುವು ದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದು ಮೊತ್ತಮೊದಲನೆಯ ದಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಬಯಸು ತ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ ಗಳು ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ವನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ – “ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡಲಿ; ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರೀತಿಯ, ಸಂತೋಷದ, ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ’. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ ನೂರು ಬಾರಿ ವೈಫ‌ಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ..!

Ad

ಶ್ರೀ ಅಷ್ಠ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೋತಿಷ್ಯ ಮಂದಿರ,
ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆ ವಿಳಂಬ, ಸತಿ-ಪತಿ ಕಲಹ, ಶತ್ರುಪೀಡೆ, ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಕಲಹ, ವಶೀಕರಣ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಶತಃಸಿದ್ಧ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ೫ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಿ ಹೆಚ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರೂಜಿ, ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೋ- 8884889444

ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್

ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

‘ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷೆ’:ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆ ಬರಹ

‘ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷೆ’: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆ ಬರಹ

ಭಾರತಕ್ಕಿಂದು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಫಿಂಚ್, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆ

ಭಾರತಕ್ಕಿಂದು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 24.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚನೆ: ಸೆರೆ

ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 24.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚನೆ: ಸೆರೆ

ಚತ್ತೀಸ್ ಗಡ್ ನಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ದಾಳಿ: ಓರ್ವ ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಕಮಾಂಡೋ ಹತ್ಯೆ, 10 ಯೋಧರಿಗೆ ಗಾಯ

ಚತ್ತೀಸ್ ಗಡ್ ನಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ದಾಳಿ: ಓರ್ವ ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಕಮಾಂಡೋ ಹುತಾತ್ಮ, 10 ಯೋಧರಿಗೆ ಗಾಯ

ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಕಳುಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಕಳುಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸಂಪುಟ ಸಂಕಟ ಸೋತವರಿಗೇಕೆ ಮಣೆ

ಸಂಪುಟ ಸಂಕಟ ಸೋತವರಿಗೇಕೆ ಮಣೆ


ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು

ಸುಖ-ಸಂತೋಷಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆಯೇ ಉದಯಿಸಲಿ

ಸುಖ-ಸಂತೋಷಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆಯೇ ಉದಯಿಸಲಿ

JIVAYAN

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತವಿದೆ; ಸವಿದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ!

ಸಿಪ್ಪೆಯೊಳಗೆ ಅವಿತಿರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅರಿವು, ಕಾಳಜಿ

ಸಿಪ್ಪೆಯೊಳಗೆ ಅವಿತಿರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅರಿವು, ಕಾಳಜಿ

ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಾಟಕ ನಾವು ಬಯಸಿದಂತೆ ನಡೆಯಲಿ

ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಾಟಕ ನಾವು ಬಯಸಿದಂತೆ ನಡೆಯಲಿ

ನೋವಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ

ನೋವಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ

MUST WATCH

udayavani youtube

Mangalore: Woman rescues a cat from 30 feet deep well | Ranjini Shetty

udayavani youtube

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ CM & ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ: ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ

udayavani youtube

ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ತರಾವರಿ

udayavani youtube

25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಉಡುಪಿಯ ಮಹಿಳೆ

udayavani youtube

ಮಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಷ್ಕರ್ ಉಗ್ರರ ಪರ ಗೋಡೆ ಬರಹ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

ದಿಡೀರ್‌ ಅಂತ ತಯಾರಿಸಬಹುದಂತ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಾರು

ಚಳಿಗೆ ಹಿತಕರ: ದಿಢೀರ್‌ ಅಂತ ರುಚಿಯಾದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ತಿಳಿ ಸಾರು ಮಾಡಿ…

ಹೊನ್ನಿನ ಹುಡುಗನ ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು…

ಹೊನ್ನಿನ ಹುಡುಗನ ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು…

‘ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷೆ’:ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆ ಬರಹ

‘ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷೆ’: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆ ಬರಹ

ಭಾರತಕ್ಕಿಂದು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಫಿಂಚ್, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆ

ಭಾರತಕ್ಕಿಂದು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

Thanks for visiting Udayavani

You seem to have an Ad Blocker on.
To continue reading, please turn it off or whitelist Udayavani.