Udayavni Special

ನಾವು ನೆಟ್ಟದ್ದರ ಫ‌ಲವನ್ನು ನಾವೇ ಉಣ್ಣಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ!


Team Udayavani, Jan 27, 2021, 6:30 AM IST

ನಾವು ನೆಟ್ಟದ್ದರ ಫ‌ಲವನ್ನು ನಾವೇ ಉಣ್ಣಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ!

ಒಂದಾನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಥೆಯಿದು. ಅಲ್ಲಿಯ ಅರಸನಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ರಾಜರೂ ಅನುಸರಿ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಪದ್ಧತಿ ಇದು; ಪ್ರತೀ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಾರುವೇಷ ಧರಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚ ರಿಸಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅವಲೋಕನ. ಬೇಹು ಗಾರರು, ಸೇನೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವು ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜರು ಈ ಉಪಾಯ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮನಿಗೆ ಅಗಸನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು, ಶಿವಾಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯೊಬ್ಬಳು ಬಿಸಿ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಣುವ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸು ತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ.

ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕ ರಾಜನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಒಮ್ಮೆ ರಾಜ ಹೀಗೆ ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸು ತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಚಿತ್ರ ವೊಂದನ್ನು ಕಂಡ. ನೂರರ ಆಸುಪಾಸು ವಯಸ್ಸಿನ ವೃದ್ಧನೊಬ್ಬ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವದು. ಮರುದಿನವೂ ಇದೇ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡಿತು. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜನಿಗೆ ಅದೇ ವೃದ್ಧ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು.

ಆ ವೃದ್ಧ ಹೂಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅರಸನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೌತುಕವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಮಾವು, ಹಲಸು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೂಸಂಬಿ, ಚಿಕ್ಕಿನಂತಹ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳ ಗಿಡಗಳನ್ನು. ಇವು ಬೆಳೆದು ಫ‌ಲ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಒಬ್ಬ ವಯೋ ವೃದ್ಧ. ಅವನ ಕೈಗಳು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಚರ್ಮ ನೆರಿಗೆಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಮುಂಬರುವ ವಸಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನು ಬದುಕಿ ರುತ್ತಾನೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಖಾತರಿಯಿಲ್ಲದಂತಹ ವಯಸ್ಸು. ಆದರೂ ದೀರ್ಘ‌ಕಾಲ ಬಾಳಿ ಫ‌ಸಲು ನೀಡುವಂತಹ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಿ

ದ್ದಾನೆ. ತಾನು ನೆಟ್ಟ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನೀಡುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ತಾನು ಇರು ತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ…

ಅರಸನಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು ಇದು. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವೃದ್ಧನ ಕಾಯಕವನ್ನು ಕಂಡ ಬಳಿಕ ದೊರೆಗೆ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಕುದುರೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಅಜ್ಜನ ಬಳಿಸಾರಿ ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ, “ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಡೆದು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿರುವು ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನೀವು ವೃದ್ಧರು. ಆದರೆ ಈ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಮರ ಗಳಾಗಿ ಫ‌ಸಲು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ! ಆ ವರೆಗೆ…’

ವೃದ್ಧ ನಸುನಕ್ಕು ಹೇಳಿದ, “ನಿಜ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಜ. ಅದುವರೆಗೆ ನಾನು ಬದುಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಂದಿರಂತೂ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ನೆಟ್ಟ ಮರಗಳವು. ಅವು ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿ ದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ನಾನೂ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ. ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟವರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಎಂದೋ ಬರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಎಂದಾದರೊಂದು ದಿನ ತಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವಂತಾಯಿತು.’

“ಈಗ ನಾನು ನೆಡುತ್ತಿರುವ ಗಿಡಗಳು ಎಂದಾದರೊಂದು ದಿನ ಹೀಗೆಯೇ ಬೆಳೆದು ಫ‌ಲ ಕೊಡಲಿ. ನಾನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಅನಂತರದ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಅವುಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವೃದ್ಧ ತನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ.

(ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ)

ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್

ಒಳಗನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು

ಒಳಗನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು

ಕೋವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ಸೂಪರ್‌ ಲೀಗ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ಕೋವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ಸೂಪರ್‌ ಲೀಗ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

Untitled-1

ದುಬೈನಲ್ಲಿ 24 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅದೃಷ್ಟವಂತ!

ಮಗಳ ತಲೆ ಕಡಿದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಣ್ಣಗೆ ನಡೆದ ಅಪ್ಪ

ಮಗಳ ತಲೆ ಕಡಿದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಣ್ಣಗೆ ನಡೆದ ಅಪ್ಪ

ನಂದಿಯ ಶ್ರೀ ಭೋಗನಂದೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಕದ್ದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ನಂದಿಯ ಶ್ರೀ ಭೋಗನಂದೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಕದ್ದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

My sugar Factory

ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈಷುಗರ್‌ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಮುಕ್ತಿ !

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ನಾಳೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು

ಒಳಗನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು

ಒಳಗನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು

ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬದುಕಿನ ಸುನಾದ

ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬದುಕಿನ ಸುನಾದ

ನಾನು ಸದಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಗುರುಗಳೇ

ನಾನು ಸದಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಗುರುಗಳೇ

ಅಜ್ಞಾತ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಅರಳುವ ಬದುಕು

ಅಜ್ಞಾತ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಅರಳುವ ಬದುಕು

ಕನ್ನಡಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಧೂಳು ಕೂರುವುದೆಲ್ಲಿ!

ಕನ್ನಡಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಧೂಳು ಕೂರುವುದೆಲ್ಲಿ!

MUST WATCH

udayavani youtube

ಸುಲಲಿತ ಜೀವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ: ದೇಶದಲ್ಲಿ 20ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಂಗಳೂರು

udayavani youtube

ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪಿಸಿಓಡಿ ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?

udayavani youtube

ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ | Udayavani 04-March-2021 News Bulletin | Udayavani

udayavani youtube

ಪುತ್ತೂರು: ಜೆಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಅಗೆಯುವ ವೇಳೆ ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಸಿಲುಕಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು!

udayavani youtube

ಗದ್ದೆಗೆ ಉಪ್ಪುನೀರು ಹರಿದು ಬಂದು ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶ! |Udayavani

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಒಳಗನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು

ಒಳಗನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು

ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ  25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗೆ ಮನವಿ

ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗೆ ಮನವಿ

ಗ್ರಾಮೀಣರ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಗತ್ಯ

ಗ್ರಾಮೀಣರ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಗತ್ಯ

ಪಿಲಿಕಜೆ ಗುಂಡ್ಯ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಪಿಲಿಕಜೆ ಗುಂಡ್ಯ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಬಜೆಟ್‌ ಘೋಷಣೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಬಜೆಟ್‌ ಘೋಷಣೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

Thanks for visiting Udayavani

You seem to have an Ad Blocker on.
To continue reading, please turn it off or whitelist Udayavani.