Udayavni Special

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಸೂಜಿ, ಹುಡುಕಾಟ ಹೊರಗೆ!


Team Udayavani, Oct 28, 2020, 6:14 AM IST

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಸೂಜಿ, ಹುಡುಕಾಟ ಹೊರಗೆ!

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಆನಂದದ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ಪರಮಾನಂದ ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂತುಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು. ಅದು ಉದಯಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆಯೇ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದರೆ ಅದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಪರಿಮಿತ ಧನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತರುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಅನುಗ್ರಹಿತವಾಗಿ ಬರು ವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಗಣಿಗಾರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಹರಳನ್ನು ಅಗೆದು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜತೆಗೆ ಶ್ರುತಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಆ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯ, ಸತ್ಯಪರ ನಿಲುವು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಐಹಿಕದಲ್ಲಿದ್ದೂ ಇರದಂತೆ ಬದುಕುವುದು – ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳು.

ಸೂಫಿ ಸಂತರಲ್ಲೊಬ್ಟಾಕೆಯಾದ ರಬಿಯಾ ಒಂದು ದಿನ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಮಬ್ಬುಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲಿನ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿ ಏನನ್ನೋ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸೂರ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಳುಗು ತ್ತಿದ್ದ, ಕತ್ತಲಿನ ಮುಸುಕು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.

ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪಥಿಕರಿಗೆ ರಬಿಯಾಳ ಹುಡುಕಾಟ ಕಂಡಿತು. “ಏನನ್ನೋ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಹಾಗಿದೆ, ಏನದು’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. “ನನ್ನ ಸೂಜಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ’ ಎಂದಳಾಕೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕಾರು ಮಂದಿ ಸುತ್ತ ಕೂಡಿದ್ದರು. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ, “ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದು ಹುಡುಕುವುದು!’

“ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು ಸಲ್ಲದು. ನಿಜಕ್ಕಾದರೆ ಸೂಜಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ನನ್ನ ಗುಡಿಸಲಿನ ಒಳಗೆ’ ಎಂದಳು ರಬಿಯಾ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕರು. ಗುಂಪಿನ ನಡುವಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ, “ರಬಿಯಾ, ನಿನಗೆ ಅರೆಮರುಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಮ್ಮಾ, ಗುಡಿಸಲಿನ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಸೂಜಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಆದೀತೆ!’

“ಆಗದೆ ಏಕೆ! ಗುಡಿಸಲಿನ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಕೊಂಚವಾದರೂ ಬೆಳಕಿದೆಯಲ್ಲ’ ರಬಿಯಾಳ ಉತ್ತರ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದವರು ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗುತ್ತ ಚೆದುರಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಬಿಯಾ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಹೇಳಿದಳು, “ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡುತ್ತಿರು ವುದನ್ನೇ ನಾನೀಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕುತ್ತೀರಲ್ಲ- ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ? ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಕಣ್ಮರೆ ಯಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ. ಆದರೆ ನೀವದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹೊರಗಿನದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣು ಹೊರಗಿನದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ನಾಲಗೆ, ಚರ್ಮ, ಮೂಗು – ಇವುಗಳೂ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿಯೇ ಇವೆ.’

ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಪಥಿಕರ ಹಾಗೆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರು ವುದು ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿ! ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಳೆದುಹೋದ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೊರಗಡೆ ಶೋಧಿಸಿದರೆ ಸಿಕ್ಕೀತೆ? ಹೀಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿರುವ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖೀ ಶೋಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಲಿ. ಆಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯ ದರ್ಶನವಾದೀತು.

Ad

ಶ್ರೀ ಅಷ್ಠ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೋತಿಷ್ಯ ಮಂದಿರ,
ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆ ವಿಳಂಬ, ಸತಿ-ಪತಿ ಕಲಹ, ಶತ್ರುಪೀಡೆ, ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಕಲಹ, ವಶೀಕರಣ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಶತಃಸಿದ್ಧ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ೫ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಿ ಹೆಚ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರೂಜಿ, ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೋ- 8884889444

ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್

ಕೇರಳ ಟಿ20 ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ

ಕೇರಳ ಟಿ20 ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ

34ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 34 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸುರೇಶ್‌ ರೈನಾ ಸಂಕಲ್ಪ

34ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 34 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸುರೇಶ್‌ ರೈನಾ ಸಂಕಲ್ಪ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿದ ಹತ್ತೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿದ ಹತ್ತೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಬೈಡೆನ್‌ ಒಬ್ಬ ದುರ್ಬಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಚೀನಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಬೈಡೆನ್‌ ಒಬ್ಬ ದುರ್ಬಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ : ಚೀನಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : 2 ತಲೆ, 7 ಕಾಲು ಹೊಂದಿದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಕರುವಿನ ಜನನ !

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಸ್ಮಯ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ತಲೆ, 7 ಕಾಲು ಹೊಂದಿದ ಕರುವಿನ ಜನನ !

ಯುಎಇ: ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಹೂಡಿಕೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ

ಯುಎಇ: ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಹೂಡಿಕೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒವೈಸಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿ ಮತವೂ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಮತವಾಗಿರುತ್ತದೆ : ತೇಜಸ್ವಿ

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒವೈಸಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿ ಮತವೂ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಮತವಾಗಿರಲಿದೆ : ತೇಜಸ್ವಿ

ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು

ನೋವಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ

ನೋವಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಹಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಜೀವನ

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಹಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಜೀವನ

ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿ ರಸಾಯನ ಹುಟ್ಟಲಿ

ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿ ರಸಾಯನ ಹುಟ್ಟಲಿ

fRIENDSHIP

ಕೆಟ್ಟವನೆನೆಸಿಯೂ ಪ್ರೀತಿ ಉಣಿಸುವ ನೈಜ ಗೆಳೆತನ

ನಾಯಿಯಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಿರುವ ಜೀವನ ಪಾಠ

ನಾಯಿಯಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಿರುವ ಜೀವನ ಪಾಠ

MUST WATCH

udayavani youtube

ಕೊರೊನಾ ಪರಿಣಾಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ರೋಡ್ ಆಶ್ರಮ್ ಅಭಿಯಾನ

udayavani youtube

Auto Rickshaw driver feeds stray dogs in Surathkal | Umesh Devadiga | Udayavani

udayavani youtube

ಸುರತ್ಕಲ್ ನ ಪ್ರಥಮ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕಿ

udayavani youtube

ಭೂಲೋಕದ ಅಮೃತ ವಾದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ?

udayavani youtube

Nittur Swarna rice Brand ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಿಟ್ಟೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಅಕ್ಕಿ ಬ್ರಾಂಡ್

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಆಸೀಸ್‌ ಸರಣಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಬೇಕಿತ್ತು: ಬ್ರಿಯಾನ್‌ ಲಾರ

ಆಸೀಸ್‌ ಸರಣಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಬೇಕಿತ್ತು: ಬ್ರಿಯಾನ್‌ ಲಾರ

ಕೇರಳ ಟಿ20 ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ

ಕೇರಳ ಟಿ20 ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಶಾಂತ್‌ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ

34ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 34 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸುರೇಶ್‌ ರೈನಾ ಸಂಕಲ್ಪ

34ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 34 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸುರೇಶ್‌ ರೈನಾ ಸಂಕಲ್ಪ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿದ ಹತ್ತೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿದ ಹತ್ತೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಬೈಡೆನ್‌ ಒಬ್ಬ ದುರ್ಬಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಚೀನಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಬೈಡೆನ್‌ ಒಬ್ಬ ದುರ್ಬಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ : ಚೀನಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

Thanks for visiting Udayavani

You seem to have an Ad Blocker on.
To continue reading, please turn it off or whitelist Udayavani.