CONNECT WITH US  

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ

26-9-2018 ಬುಧವಾರ ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಕನ್ಯಾ ಮಾಸ ದಿನ 9 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ಪಾಡ್ಯ 6|| ಗಳಿಗೆ
25-9-2018 ಮಂಗಳವಾರ ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಕನ್ಯಾ ಮಾಸ ದಿನ 8 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಹುಣ್ಣಿಮೆ 5 ಗಳಿಗೆ
24-9-2018 ಸೋಮವಾರ ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಕನ್ಯಾ ಮಾಸ ದಿನ 7 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ 2 || ಗಳಿಗೆ
23 -9-2018 ರವಿವಾರ ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಕನ್ಯಾ ಮಾಸ ದಿನ 6 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ 60 ಗಳಿಗೆ
22-9-2018 ಶನಿವಾರ   ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಕನ್ಯಾ ಮಾಸ ದಿನ 5 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ತ್ರಯೋದಶಿ 58|| ಗಳಿಗೆ
21-9-2018 ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಕನ್ಯಾ ಮಾಸ‌ ದಿನ 4 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ 53| ಗಳಿಗೆ
20-9-2018 ಗುರುವಾರ. ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಕನ್ಯಾ ಮಾಸ‌ ದಿನ 3 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ 47| ಗಳಿಗೆ
19-9-2018 ಬುಧವಾರ ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಕನ್ಯಾ ಮಾಸ ದಿನ 2 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ 40||| ಗಳಿಗೆ
18-9-2018 ಮಂಗಳವಾರ ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಕನ್ಯಾ ಮಾಸ ದಿನ 1 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ನವಮಿ 34|| ಗಳಿಗೆ
17-9-2018 ಸೋಮವಾರ ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಸಿಂಹ ಮಾಸ ದಿನ 31 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಅಷ್ಟಮಿ 28||| ಗಳಿಗೆ
16 -9-2018 ರವಿವಾರ ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಸಿಂಹ ಮಾಸ ದಿನ 30 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಸಪ್ತಮಿ 24| ಗಳಿಗೆ
15-9-2018 ಶನಿವಾರ   ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಸಿಂಹ ಮಾಸ ದಿನ 29 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿ 21| ಗಳಿಗೆ
ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಸಿಂಹ ಮಾಸ‌ ದಿನ 27 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮೀ 14:23
13-9-2018 ಗುರುವಾರ ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಸಿಂಹ ಮಾಸ‌ ದಿನ 27 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚೌತಿ 21|| ಗಳಿಗೆ
12-9-2018 ಬುಧವಾರ. ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಸಿಂಹ ಮಾಸ ದಿನ 26 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ತದಿಗೆ 24||| ಗಳಿಗೆ
11-9-2018 ಮಂಗಳವಾರ ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಸಿಂಹ ಮಾಸ `ದಿನ 25 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಬಿದಿಗೆ 29|| ಗಳಿಗೆ
10-9-2018 ಸೋಮವಾರ ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಸಿಂಹ ಮಾಸ ದಿನ 24 ಸಲುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಪಾಡ್ಯ 35||| ಗಳಿಗೆ
9-9-2018 ರವಿವಾರ ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಸಿಂಹ ಮಾಸ ದಿನ 23 ಸಲುವ ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 43 ಗಳಿಗೆ
8-9-2018 ಶನಿವಾರ   ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಸಿಂಹ ಮಾಸ ದಿನ 22 ಸಲುವ ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ಚತುರ್ದಶಿ 51 ಗಳಿಗೆ
7-9-2018 ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಸಿಂಹ ಮಾಸ‌ ದಿನ 21 ಸಲುವ ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ದ್ವಾದಶಿ 7| ಗಳಿಗೆ ಉಪರಿ ತ್ರಯೋದಶಿ 52ಗಳಿಗೆ
Back to Top