CONNECT WITH US  

ಶಾಂತಿದೂತನಿಗೆ ಸಂತ ನಮನ

ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಬೋಧಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 


Trending videos

Back to Top