CONNECT WITH US  
Please Select Your Default Edition         ಕರ್ನಾಟಕ ಆವೃತ್ತಿ    |     ಕರಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿ     |     English Edition

ವಾಕಿಂಗ್‌ 

ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ
ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇಳೆ
ಒಂದು ದಿನವೂ ತಪ್ಪದೆ
ಆದರೂ ಆಕೆಯ ತೂಕ
ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆ
ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ!
 - ಎಚ್‌. ಡುಂಡಿರಾಜ್‌

Back to Top