CONNECT WITH US  
Please Select Your Default Edition         ಕರ್ನಾಟಕ ಆವೃತ್ತಿ    |     ಕರಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿ     |     English Edition

ಕಾಮಾಲೆ ಕಣ್ಣು

ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ
ಅವನು ಬಸವ
ಇವಳು ಕಮಲ
ರಾಮನು, ರಾಮನಿಗೆ
ಎಂದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು
ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ
ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ಕೇಸರೀಕರಣ!
-ಎಚ್‌. ಡುಂಡಿರಾಜ್‌

ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ್ದು

ಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನೂತನ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

Nov 24, 2017 02:36pm
Back to Top