CONNECT WITH US  

ಕಾರಣ

ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರು ರೇವಣ್ಣ
ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕಡೆಗೆ
ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ ಪೊಟ್ಟಣ ತೂರಿ
ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಿಗೆ
ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವಂತೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಾಸ್ತೂ ರಿ !
 ಎಚ್‌. ಡುಂಡಿರಾಜ್‌


Trending videos

Back to Top