CONNECT WITH US  

ಸಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸ

ಯರೋಪ್‌ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ
ಹೊರಟರು ಸಿದ್ದು
ಕೋಟು ಪ್ಯಾಂಟು ತೊಟ್ಟು
ಪಂಚೆ ಶಾಲಿನ ಜತೆ
ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನೂ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು!
(ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಿಟ್ಟು)
ಎಚ್‌. ಡುಂಡಿರಾಜ್‌

ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ್ದು

ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು.

Nov 15, 2018 07:29am

Trending videos

Back to Top