CONNECT WITH US  

ರಾಹುಲ್‌ ಗೋತ್ರ

ರಾಹುಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ನಾನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕೌಲ್‌ ಗೋತ್ರ,
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವರ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕೆ, ಗೋತ್ರ, ಪ್ರವರ
ಚುನಾವಣೆವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ!
ಎಚ್‌. ಡುಂಡಿರಾಜ್‌


Trending videos

Back to Top