CONNECT WITH US  

ನಸುಕಿನ ನಸುನಗು

 ಜೈಲರ್‌: ಏನಪ್ಪಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲಾ ಯಾಕೆ?
ಪಚ್ಚ: ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾರ್‌, ನನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ.


Trending videos

Back to Top