CONNECT WITH US  

ಟ್ವಿಟಾಪತಿ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕು.
●ತಸ್ಲಿàಮಾ ನಸ್ರೀನ್‌

ದೇವೇಂದ್ರ ಫ‌ಡ್ನವಿಸ್‌ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 2 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
 ● ಆಶು

ಗುಟ್ಕಾ ಜಗಿಯುವ ಮಂದಿಯ ಉತ್ತಮ ನಡೆಯೆಂದರೆ, ಅವರು ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಶ್ಯಬ್ದದ ಬೆಲೆ ಗುಟ್ಕಾದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುಟ್ಕಾ ಉಗಿಯುತ್ತಾರೆ.
 ●ಗಬ್ಬರ್‌

Trending videos

Back to Top