CONNECT WITH US  

ಟ್ವಿಟಾಪತಿ 

ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾದ ದಿನವೇ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗುತ್ತೇನೆ.
 ● ರಾಲ್ಫ್ ಎಲಿಸನ್‌

‌ನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣವೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ.
●ಜಾರ್ಜ್‌ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌


Trending videos

Back to Top