CONNECT WITH US  

ಟ್ವಿಟಾಪತಿ 

ಧೈರ್ಯವಂತರಾಗಿರಿ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೂಂದಿಲ್ಲ.
 ●ಪೌಲೋ ಕೋಲ್ಹೋ

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಾಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಡಲಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ?
 ●ತೂಜಾನೇನಾ

ಆಪ್‌ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಶುತೋಷ್‌ರ ಅಸಂತೋಷವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲವೇ?
●ಅನಿರ್ಬಾನ್‌ ಪ್ರೀತಮ್‌

Trending videos

Back to Top