CONNECT WITH US  

ಟ್ವಿಟಾಪತಿ 

ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಲಿ. ರಿಹರ್ಸಲ್‌ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ.
 ●ಮಾನವ್‌ ಕಲ್ಹಾಲಿ

ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೂರದಿರಿ. ಕಣಿºಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
 ●ಇನ್‌ಸ್ಪೈರ್‌ ಟುಬಿ

1984ರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ, 2002ರ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೋ?
●ನಾಗೇಂದರ್‌ ಶರ್ಮಾ


Trending videos

Back to Top