ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸೇನಾನಿಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ನಮನ

20

ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದ ಸಂಚನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಅದು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನು ಮರುವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ನಮ್ಮ ವೀರಯೋಧರಿಗೆ ದೇಶದ ನಮನ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ