ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಗರಿ ಸನ್ನದ್ಧ

19

ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉಡುಪಿ ನಗರ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ರ: ಆಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್‌

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ