ನಿಸರ್ಗದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲದವರಾರು

20

ಹವ್ಯಾಸಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಮನಮೋಹಕ ಚಿತ್ತಾರಗಳು…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ