ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಸೂತ್ರಗಳು


Team Udayavani, Feb 25, 2020, 5:21 AM IST

success2

ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲು, ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸುಲಭ. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದ ಮೂರೂ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೂಮ್ಮೆ ಬರೆದು ಉತ್ತರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಅಂಕ ಖಂಡಿತ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಉತ್ತರದ ಜತೆಗೆ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ವೈಟ್ನರ್‌, ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಬಾರದು.

ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಕೀ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಉದಾ: ಇರಸಾಲು, ಖೀರ್ದಿ, ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ಯಾದಿ.

2 ಅಂಕದ 16 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಪಾಠದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಡಿಗೆರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬರೆಯಬೇಕು.

“ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ಸ್ವಾರಸ್ಯ’ ಬರೆಯುವಾಗ 3 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಒಂದನೇ ಪ್ಯಾರಾ ಆಯ್ಕೆ, ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾ ಸಂದರ್ಭ, ಮೂರನೆಯ ಪ್ಯಾರಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಬರೆದರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮುಗಿಸಬಾರದು.

ದೀರ್ಘ‌ ಉತ್ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸು ವಾಗ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಅದು 3 ಪ್ಯಾರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ 3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಅನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಗಾದೆಯ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಪದ್ಯ ಕಂಠ ಪಾಠ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಅದೇ ಉತ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಅದೇ ಪದ್ಯ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಅಂಕ, ಗರಿಷ್ಠ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕಂಠಪಾಠದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪತ್ರಲೇಖನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ “ಇವರಿಗೆ’,”ಇವರಿಂದ’ ಮುಂತಾದ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಅಂಕಗಳು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಉದಾ: ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೇನು? ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೇನು? ಫಿಟ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದರೇನು? ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೇನು? ನವೆಂಬರ್‌ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಅಂದರೇನು? – ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ.

ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮುಂತಾದ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ 3 ಪ್ಯಾರಾ ದಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾ ಬರೆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ದೊರಕುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡರೆ ಸುಮಾರು 25ರಿಂದ 30 ಅಂಕ ಬರುತ್ತವೆ.

ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಅಂತೆ, ವೋಲ್‌, ತೆರದಿಂ, ಹಂಗಾ ಮುಂತಾದ ಉಪಮಾವಾಚಕ ಬಂದರೆ ಅದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕು. ಆಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆಯ ಪದ್ಯ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷರಗಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಲಮಾಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. 2 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರಾಗಣ ಛಂದಸ್ಸು, ಕಂದಪದ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 3 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ, “ವೀರಲವ’ದಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ³ದಿ, “ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ’ಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾಮಿನಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ನೆನಪಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು.

ಕ್ರಿಯಾ ಪದದ ಅತಿಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯ. ಕೊಟ್ಟ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಥವಾ, ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಪದಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ. ಇದೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು.

ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು.

ಸಾರಾಂಶ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಪದ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯ ತ್ನಿಸಿದರೆ 2 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಗದ್ಯ ಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾ: ಶಬರಿ, ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ, ಸರ್‌. ಎಮ್‌. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ. ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಯುದ್ಧ -ಕದನ, ಲಂಡನ್‌ ನಗರ – ಪ್ರಯಾಣ ಹೀಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಲೇಖಕರಿಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಜಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ

ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಂಪ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ರನ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಮಾತ್ರ ಕಲಿತರೂ 3 ಅಂಕ ಪಡೆಯಬಹುದು.

-ಕೆ. ಕಿರಣ್‌ ಹೆಗ್ಡೆ
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಾವಡಿ

ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಆಶಾವಾದದಿಂದ ಅರ್ಧ ಗೆಲುವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.- ಥಿಯೊಡೋರ್‌ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್

ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್

ರಾಜಕೀಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಯಾರನ್ನೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬದುಕಿಸಿಲ್ಲ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ರಾಜಕೀಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಯಾರನ್ನೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬದುಕಿಸಿಲ್ಲ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಮಿತಿಮೀರಿದ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ; ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನ.7ರವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್

ಮಿತಿಮೀರಿದ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ; ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನ.7ರವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್

ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ ವೇಳೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯುವಕ ನಾಪತ್ತೆ

ಮಂಗಳೂರು : ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ ವೇಳೆ ಬೋಟ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಯುವಕ ನಾಪತ್ತೆ

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವೆಂಕಯ್ಯಾ ನಾಯ್ಡು

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ-ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ಚೀನಾ ಗಡಿ ಬಂದ್: ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಕಡಿಮೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಂದ ಕಿಮ್!

ಚೀನಾ ಗಡಿ ಬಂದ್: ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಕಡಿಮೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಂದ ಕಿಮ್!

quinton de kock

‘ಜನಾಂಗೀಯವಾದಿಯಲ್ಲ’: ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್, ಪ್ರಕರಣ ಸುಖಾಂತ್ಯ

elephant

ಪ್ರವಾಸಿಗರೇ ಎಚ್ಚರ : ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಎತ್ತಿನಭುಜ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿವೆ ಕಾಡಾನೆ ಹಿಂಡು

ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು

ಬೋಂಡಾ, ಬನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಕ್‌

ಬೋಂಡಾ, ಬನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಕ್‌

promegrnate

ಉಪಬೆಳೆಯಾಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ

ಕೂಲ್‌ ಕೂಲ್‌ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೈಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ

ಕೂಲ್‌ ಕೂಲ್‌ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೈಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ

go-green

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಲಿ…

ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗಾರ್ಡನ್‌

ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗಾರ್ಡನ್‌

MUST WATCH

udayavani youtube

ಕಾಪು ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಗೀತ ಗಾಯನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ

udayavani youtube

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ

udayavani youtube

ಕಬಿನಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಿದ ಹುಲಿ

udayavani youtube

ಎತ್ತಿನಭುಜ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರೇ ಎಚ್ಚರ

udayavani youtube

ಹಿಂದೂಗಳ ನಡುವೆ ನಮಾಜ್ : ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ

ರಾಜಕೀಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಯಾರನ್ನೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬದುಕಿಸಿಲ್ಲ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ರಾಜಕೀಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಯಾರನ್ನೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬದುಕಿಸಿಲ್ಲ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ರೊಬೊಟಿಕ್‌ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಡಾ. ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಲನೆ

ರೊಬೊಟಿಕ್‌ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಘಟಕ..!

ಮಿತಿಮೀರಿದ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ; ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನ.7ರವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್

ಮಿತಿಮೀರಿದ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ; ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನ.7ರವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್

25alocohal

ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ ವೇಳೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯುವಕ ನಾಪತ್ತೆ

ಮಂಗಳೂರು : ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ ವೇಳೆ ಬೋಟ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಯುವಕ ನಾಪತ್ತೆ

Thanks for visiting Udayavani

You seem to have an Ad Blocker on.
To continue reading, please turn it off or whitelist Udayavani.