ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಕಲ ಚೇತನರ ಸೇರ್ಪಡೆ: ವಿಕಲ ಚೇತನರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಎಂದರೇನು?


Team Udayavani, Aug 14, 2022, 2:33 PM IST

10

ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನು ಅವರ ಎಲ್ಲ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಅವರ ಇತರ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಜನರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿಕಲಾಂಗರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕೆಲಸಗಾರ, ಸ್ನೇಹಿತ, ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯ, ರೋಗಿ, ಸಂಗಾತಿ, ಪಾಲುದಾರ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜೀವನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆಯಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಚಲಿಸುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕು. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಜನರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂಗವೈಕಲ್ಯರನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂಗವಿಕಲ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಅಂಗವಿಕಲರಲ್ಲದ ಗೆಳೆಯರು ಅಥವಾ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರಬಾರದು, ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಖಚಿತತೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಬದಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಸಮಾಜಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮಕ್ಕಳ್ಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಡೆತಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಯುವ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.

ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಸಮುದಾಯವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅವನ/ಅವಳ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿಯಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್‌ ಥೆರಪಿಯ ಪಾತ್ರ

ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್‌ ಥೆರಪಿ (ಒಟಿ)ಯು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಟಿ ತಜ್ಞರು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್‌ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು: ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ತರಬೇತಿ, ಪರಿಸರ ಮಾರ್ಪಾಡು, ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ತರಬೇತಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಮರುತರಬೇತಿ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್‌ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಗಾಯ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸವಾಲಿನ ಜೀವನ ಘಟನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಕಲಾಂಗ ಜನರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

„ ದುರ್ಬಲತೆಯ ತೀವ್ರತೆ

„ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು

„ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಶಗಳು

„ ಸಹಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳ ಲಭ್ಯತೆ

„ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ

ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್‌ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್‌ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್‌ ಗಳು ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳೆಂದರೆ:

„ ಕೈಬರಹ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ದೈಹಿಕ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಹಿಡಿತದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

„ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು‌ವ ಸಲಹೆ

„ ಶಾಲೆ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೆಂಬಲ

„ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಸಹಾಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು

„ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ರೋಗಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿಗಳು, ಸ್ಪ್ಲಿಂಟ್‌ಗಳು, ಸ್ನಾನದ ಉಪಕರಣಗಳು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳು.

ರಮ್ಯಾ, ಪಾರ್ವತಿ ಪಿ., ದಸ್ತೀನಾ ಜೆ., ಟ್ವಿಂಕಲ್‌ ಎಸ್‌., ಬಿ.ಒ.ಟಿ. ಇಂಟರ್ನ್ ಗಳು

ಡಾ| ಪ್ರಮೋದ್‌ ಡಿ. ಲಂಬೊರ್‌, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌, ಆಕ್ಯುಪೇಶನಲ್‌ ಥೆರಪಿ ವಿಭಾಗ, ಎಂಸಿಎಚ್‌ಪಿ, ಮಾಹೆ ಮಣಿಪಾಲ

(ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಆಕ್ಯುಪೇಶನಲ್‌ ಥೆರಪಿ ವಿಭಾಗ, ಕೆಎಂಸಿ, ಮಂಗಳೂರು)

ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್

ಬಂಟ್ವಾಳ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಥರ್ಮೊಕೋಲ್‌ ಬೇಲಿ!

ಬಂಟ್ವಾಳ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಥರ್ಮೊಕೋಲ್‌ ಬೇಲಿ!

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 510 ಚೀಲದ ರಸ ಗೊಬ್ಬರ ವಶ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 510 ಚೀಲದ ರಸ ಗೊಬ್ಬರ ವಶ

ಗಾಂಜಾದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಯುವಕರು

ಗಾಂಜಾದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಯುವಕರು

ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್‌: ಗರಿಗೆದರಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ : ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳದ ದ್ವೀಪಯಾನ

ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್‌: ಗರಿಗೆದರಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ : ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳದ ದ್ವೀಪಯಾನ

ವನಿತಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಮಲೇಷ್ಯಾ ಎದುರಾಳಿ; ಮಿಂಚಲಿ ಶಫಾಲಿ

ವನಿತಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಮಲೇಷ್ಯಾ ಎದುರಾಳಿ; ಮಿಂಚಲಿ ಶಫಾಲಿ

ಗಮನ ಸೆಳೆದ 10 ಕೋ.ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಭೀಮ!

ಗಮನ ಸೆಳೆದ 10 ಕೋ.ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಭೀಮ!

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಹೊಸ ಫಾಂಟ್‌

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಹೊಸ ಫಾಂಟ್‌ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು

4

ಪ್ರಾಣಿ ಪರಚಿದರೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದೇ! ರೇಬೀಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

3

ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮೂಲ ಜೀವನ ಬೆಂಬಲ

2

ಆಯುಷ್ಮಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌; ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್‌

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18-25; ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮತೋಲನ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18-25; ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮತೋಲನ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ

3

ಗರ್ಭಕೋಶ ಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌

MUST WATCH

udayavani youtube

ಅಶಕ್ತರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಪ್ರೇತವಾದ ದೇವದಾಸ್..! ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇರಲಿ

udayavani youtube

ದಿನ7 | ಕಾಳರಾತ್ರಿ ದೇವಿ

udayavani youtube

ಮೂಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೊರಕೆ ಮೀನಿನ ಸುಗ್ಗಿ, ಮೀನುಗಾರರು ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಮಾರ್ರೆ

udayavani youtube

ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಶತವೀಣಾವಲ್ಲರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

udayavani youtube

ಭಾಷಣ ಮಾಡದೆ… ಜನರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ… ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಎಂಜಿನ್‌ ವೈಫಲ್ಯ: ಬೆಂಗಳೂರು- ಕಣ್ಣೂರು ರೈಲು 6 ತಾಸು ವಿಳಂಬ

ಎಂಜಿನ್‌ ವೈಫಲ್ಯ: ಬೆಂಗಳೂರು- ಕಣ್ಣೂರು ರೈಲು 6 ತಾಸು ವಿಳಂಬ

ಬಂಟ್ವಾಳ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಥರ್ಮೊಕೋಲ್‌ ಬೇಲಿ!

ಬಂಟ್ವಾಳ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಥರ್ಮೊಕೋಲ್‌ ಬೇಲಿ!

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 510 ಚೀಲದ ರಸ ಗೊಬ್ಬರ ವಶ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 510 ಚೀಲದ ರಸ ಗೊಬ್ಬರ ವಶ

ಗಾಂಜಾದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಯುವಕರು

ಗಾಂಜಾದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಯುವಕರು

ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್‌: ಗರಿಗೆದರಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ : ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳದ ದ್ವೀಪಯಾನ

ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್‌: ಗರಿಗೆದರಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ : ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳದ ದ್ವೀಪಯಾನ

Thanks for visiting Udayavani

You seem to have an Ad Blocker on.
To continue reading, please turn it off or whitelist Udayavani.