CONNECT WITH US  

ಚಿಂತಾಮಣಿ: ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಅಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದ ಕೆರೆಯಂಗಳ ಜಮೀನನ್ನು ಕಂದಾಯ...

Back to Top