CONNECT WITH US  

ಈ ಗುರುಗುಂಟಿರಾಯರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಂತಿ ಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಬಿಡುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಏನಾದರೊಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಏನಾದರೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಚೊರೆ...

Back to Top