CONNECT WITH US  

ಅಹಂಕಾರ ಸ್ವಭಾವ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೋಷಕವಾದ, ಪ್ರೇರಕವಾದ, ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಕೇವಲ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು...

ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾದವನು ಹರಿವ ತೊರೆಯ ಪಕ್ಕದ ಶಾಂತ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಅಚಲವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಅವನ ಶಾಂತತೆ, ಸೌಜನ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ. ಬೇಕೆಂದಾಗ ದಿಟ್ಟ...

ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಧೂಳು ಬಿದ್ದಂತೆ. ಕಣ್ಣು ಒರೆಸದ ಹೊರತು ಜಗತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಸಾಗರ: ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ದುರಂಹಕಾರ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಯ ಅಂತಿಮ ಮಜಲು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸರಳತೆ, ನಿರಹಂಕಾರವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ...

Back to Top