CONNECT WITH US  

ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಾದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಟೀವಿ, ಓವನ್‌, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌, ಗೀಸರ್‌, ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಂ ಕ್ಲೀನರ್‌ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ...

Back to Top