CONNECT WITH US  

ಕಟಪಾಡಿ: 'ನನ್ನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬೀರುವ ಬ್ಯಾನರೊಂದು ಕುರ್ಕಾಲು...

Back to Top