ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಚ್ ಡಾಗ್

  • ಭಾರತದ ಛಾನೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಷಾರ್!

    ಲಾಹೋರ್: ಭಾರತದ ಟಿ.ವಿ. ಚಾನೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಲಾಹೋರ್ ಭಾಗದ ಕೇಬಲ್ ಟಿ.ವಿ. ಅಪರೇಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಚಾನೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕೇಬಲ್…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ