ಗಾಂಧಿ ಗುರುಕುಲ

  • ಮಕ್ಕಳ ನಂದಗೋಕುಲ..ಈ ಗಾಂಧಿ ಗುರುಕುಲ

    ಹಾವೇರಿ: ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿ, ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಜತೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಕಸುಬು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳೂ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ