ಗಿರೀಶ್‌ ವೈರಮುಡಿ

  • ರಹದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್‌ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಲಾ

    ನಿರ್ದೇಶಕರಾದವರು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಶುರು ಮಾಡುವುದು, ಅದು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಶುರು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ