ಚಾಪೆ

  • ಚಾಪೆಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು

    ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಪೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಡೈನಿಂಗ್‌ ಟೇಬಲ್ಗಳು ಮನೆಗೆ ಆಗಮನಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಚಾಪೆಗಳನ್ನು ಹಾಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಚಾಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಾರತದ್ದು. ಆದರೆ ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಟಚ್ ಬಂದ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ