ಚಾರ್‌ ಕೋಲ್‌ ಮಾಸ್ಕ್

  • ಮುಖದ ಕಾಂತಿಗೆ ಚಾರ್‌ಕೋಲ್‌ ಮಾಸ್ಕ್

    ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಹುಡುಗಿರೇ ಇರಲಿ, ಹುಡುಗರೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಚಾರ್‌ ಕೋಲ್‌ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಇದ್ದಿಲು ಮಾಸ್ಕ್….

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ