CONNECT WITH US  

ವಿಜಯಪುರ: ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಆಧಾರಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬದುಕನ್ನುಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣ ಶರಣೆಯರ ಸಂದೇಶಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ| ವಿ.ಡಿ. ಐಹೊಳ್ಳಿ...

Back to Top