ತಿಗಣೆಯ ಕಾಟ

  • ತಿಗಣೆಕಾಟಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದು..

    ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಗಣೆಯ ಕಾಟ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಥವ ಇತರ ಕೀಟ ನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಂದು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ತಿಗಣೆಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಿಂದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದು ಜೀವಿಸುವ ಈ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ