CONNECT WITH US  

ರಾಯಚೂರು: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಾಲೂಕುವಾರು
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅನುದಾನವೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು...

Back to Top