CONNECT WITH US  

ಎಮಿನೆಂಟ್‌ ಇಟಲೆಕ್ಚುವಲ್‌
ಪ್ರಗತಿಪರರ ನಿಘಂಟು: 
1) ನಕ್ಸಲ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ= ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
2) ಮಾವೋವಾದಿ= ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಲೇಖಕ
3) ಕಾನೂನು = ಅಘೋಷಿತ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ...

Back to Top