ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮನೆ

  • ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರಲಿ ಮನೆ

    ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮನೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ