CONNECT WITH US  

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನವೂ 
ಸುದ್ದಿಯಾಗುತಿದೆ 
ರೈತ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ 
ಓ ಸರ್ಕಾರವೇ,
ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ
ರೈತ ಸಾಯೋ ಮುನ್ನ 

*ರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಳ್ಳಿ...

ಕಾರ್ಕಳ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌,  ದ.ಕ. ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಪಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ  ನಬಾರ್ಡ್...

Back to Top