ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ವಿಜಯ

  • ಪುಲ್ಲಾಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕೊರಗ ಕಾಲನಿ ಬಾಲಕ

    ಬದಿಯಡ್ಕ: ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತಿದ್ದಾನೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಬದಿಯಡ್ಕ ಪೆರಡಾಲ ಕೊರಗ ಕಾಲನಿಯ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ವಿಜಯ. ‘ಪುಲ್ಲಾಂಜಿ’ ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಈತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ