ಪೆಟ್‌ ಕೆಫೆ

  • ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಕೆಫೆ

    ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೃಗಾಲಯವೊಂದು ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಜೀಬ್ರಾ ಎಂದು ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರ ಕಣRಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೀನದ ಪೆಟ್‌ ಕೆಫೆಯೊಂದು ಮಾಡಿದೆ. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪಾಂಡಾದಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಅವು…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ