CONNECT WITH US  
Please Select Your Default Edition         ಕರ್ನಾಟಕ ಆವೃತ್ತಿ    |     ಕರಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿ     |     English Edition

ಪ್ರಗತಿಯ ಫ‌ಲ

ಪ್ರಗತಿಯ ಫ‌ಲ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಇಂದು ಬಡವರಾಗಿದ್ದವರು ನಾಳೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು, ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಕುರುಹುಗಳು ಅವರ ಕೈಗೂ ಎಟುಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಾರದ್ದು ಎಂದರೆ...

Back to Top