ಫುಡ್‌ ಪಾಯ್ಸನ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ

  • ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರಿ ಫುಡ್‌ ಪಾಯ್ಸನ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ

    ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಿರುವ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಾರದೆ ಇರದು. ಹಾಗಂತ ತಿಂದರೆ ಅನೇಕರು ಫುಡ್‌ ಪಾಯ್ಸನ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಫುಡ್‌ ಪಾಯ್ಸನ್‌ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿéದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಂಟರ್‌ ಫಾರ್‌…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ