ಬಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್‌

  • “ನಾವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮೆರೆಯಬೇಕು’

    ಮಡಿಕೇರಿ: ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೈನಿಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಂತೆಯೇ ದೇಶ ಮೊದಲು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ದೇಶ ಸೇವೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯದ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ