ಭಾರತ ಮುನ್ನಡೆ

  • ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುನ್ನಡೆ

    ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ವಲಯದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ವರದಿ…

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ