CONNECT WITH US  

ರಾಮನಗರ: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೊಗಡನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿ, ಪೋ›ತ್ಸಾಹ  ನೀಡುವಂತೆ ಬಿಡದಿ ರೋಟರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್...

Back to Top